Užitečné informace o antiradarech

Druhy antiradarů

Přenosné antiradary

V první řadě se jedná o nejvíce žádané antiradary z důvodu možnosti přenášení mezi několika vozy. Na trhu se však díky tomu nachází i spousta nefunkčních braků, které se pouze schovávají pod pokličku názvu antiradar. Výsledkem je neuvěřitelné množství falešných poplachů (každý má již zajisté nějakou tu zkušenost a jestli ne, tak buďte rádi), které následně vedou buď k totální ignoraci poplachů nebo ke ztlumení nebo úplnému odpojení takovéhoto antiradaru. Dbejte prosím na pečlivý výběr přenosného radaru popř. zvažte výhody antiradaru pevného.

+ Výhody

+ možné snadno přenášet mezi vozy
+ příznivá cena

– Nevýhody

– horší citlivost
– zbytečné dráždění policie (a často i zlodějů)
– více falešných poplachů díky instalaci v uzavřené kabině
– díky přenášení možnost pádu a díky tomu likvidace citlivých detektorů
– nemožnost využití ve vozech s pokovenými skly popř. se skly s vyhříváním
– většina modelů musí být pro lepší citlivost instalována vertikálně, nikoli horizontálně…nesnadná instalace (a vypadá to na skle divně)

Pevně instalované antiradary

Zde se jedná už o velice fundovaná zařízení, která mají daleko větší citlivosti a také díky venkovní instalaci minimalizují falešné poplachy a rušení mobilními telefony během volání v kabině apod. Jsou sice náročnější na instalaci a většinou dražší, ale zde je nutné se zamyslet, proč vlastně kupujeme antiradar. Pro pocit abychom ho měli a občas nějak zafungoval, nebo proto, že potřebujete být v maximální možné míře chráněni proti změření? Tato pocitová laťka se většinou značně hýbá dle množství bodů na vlastním kontě. Velké množství našich zákazníků už je bohužel v tzv. bodové tísni – buďte rychlejší!

+ Výhody

+ kvalitní produkty dosahují těch nejlepších citlivostí
+ díky způsobu instalace jsou naprosto minimalizované falešné poplachy
+ antiradar je skrytý jak před zraky policie, tak i před zraky zlodějů
+ jediné řešení pro vozy s pokovenými skly (většina nových vozů ve vyšší cenové relaci) nebo pro vozy s vyhřívaným předním sklem

– Nevýhody

– cena
– složitější instalace

Pevné Antiradary kombinované s GPS

Vše stejné jako u pevně montovaných antiradarů, navíc naprosto bravurně spojené s funkcí GPS, kdy antiradar přesně ví, kde se nachází a díky tomu vás může perfektně upozornit (díky databázi uvnitř systému, která se dá aktualizovat) i na průjezdové kamerové systémy, pevné radary, indukční systémy, systémy kontrolující průjezd na červenou, úseky s častým měřením apod. Tyto funkce se dají vždy dle potřeby zapínat, nastavovat podmínky apod. Je to jedna z nejdokonalejších ochran v dnešní době, hlavně ve chvíli, kdy je tento antiradar kombinován s antilaserem.

+ Výhody

+GPS radarový systém je jediná možnost detekce průjezdových systémů

– nevýhody

– cena

Antilasery

O antilaseru se toho také hodně napovídá. Hlavně co se týká legálnosti tohoto zařízení. Toto zařízení je možné využívat i jako kvalitního parkovacího asistenta. V reálu se jedná o jediné typy zařízení, které vám mají šanci pomoci v případě laserového měření, kdy prodlouží nemožnost vašeho změření o několik sekund (dle nastavení). Laserová detekce rychlosti je tak rychlá, že bez tohoto zařízení máte opravdu jen doslova pár vteřin začít snižovat rychlost vozu. V běžných podmínkách, kdy člověk každý okamžik ani nemůže myslet na to, že ho možná budou měřit, je tato situace neřešitelná nebo řešitelná jen velmi těžce, kdy se hlavně a jedině dá využít nezkušenosti osoby, která měří. Antilasery se instalují jak do přední části (eliminují měření zepředu – většinové) tak je možné i do zadní části (eliminují měření zezadu). Počty čidel závisejí na konkrétním typu zařízení. Velké vozy většinou potřebují 2 čidla na pokrytí celé šířky vozu, menším vozům někdy postačuje jen jedno (popř. i v zadní části) Kompromisem bývají 2 čidla vpředu a 1 vzadu.

+ Výhody

+ ideální kombinace s antiradary pro maximální možnou “neprůstřelnost”

+ Nevýhody

– povětšinou časově náročnější instalace
– u některých systémů cena

Detektor radarů a kamer na červenou

Jedná se o podobné zařízení, které jsme funkčností vysvětlovali u GPS Pevných Antiradarů, jen s tou výjimkou, že se vůbec nejedná o antiradar. Toto zařízení nic nedetekuje, žádné měření.

Jen díky sytému GPS stále ví, kde na silnice přesně jste, a díky tomu (a databázi uvnitř) vás informuje o kamerových průjezdových systémech, indukčních radarech, pevných radarech, o místech, kde se často měří, o křižovatkách kde se kontroluje průjezd na červenou (nebo pozdní oranžovou) a některé systémy i o místech, kde se momentálně nachází mobilní hlídky.

+ Výhody

+ v případě antiradaru bez této funkce doplňuje to, co chybí k dokonalosti, průjezdové systémy stále více a více rozšiřují svoji působnost

– Nevýhody

– Nejsou nám známy

Doporučení

Ideální variantou jsou kombinace antiradarů a antilaserů, v tom nejlepším případě s GPS detekcí. Jednoduše “Dojeďte do cíle včas a neztrácejte body!”

Příslušenství

Nabízíme běžné příslušenství k antiradarům, jako například nabíječky do dalších vozů pro přenosné antiradary, zpětná zrcátka pro zobrazení antiradarových informací přímo v zrcátku, vertikální držáky pro lepší citlivost přenosných antiradarů a další.

Možné nástrahy na silnici aneb druhy radarů

Klasické “mikrovlnky”, mikrovlnné radary

Asi nejstarší typ radarů. Princip tohoto zařízení spočívá v detekci odrazů mikrovlnného záření. Mohou být pevně instalované u silnic (v různých budkách apod.), mohou být postaveny jako mobilní zařízení – na trojnožky u silnic, popř. jsou instalovány přímo v policejních vozech v přední části (typická “bradavice”). O těchto radarech se většinou (dle typů zařízení) dozvíte relativně včas dopředu díky různým odrazům těchto vln. Záleží na tom, zda se měří ve směru jízdy (dozvíte se díky odrazu vlny) nebo v protisměru (dozvíte se většinou na přímo dostatečně dopředu). I tyto radary se stále vyvíjejí a stačí jim menší a menší výkon na detekci vaší rychlosti. Díky tomu se o nich dozvíte čím dál tím déle (některé levnější přístroje je odhalí až např. 10 m před radarem… )

Jak se bránit?

– jakékoli kvalitní antiradary, není možné rušit tento signál, většinou o měření víte dostatečně dopředu na možnou úpravu rychlosti (při kvalitních zařízeních)

Kamery – průjezdové systémy

Tato zařízení nic nevysílají, tudíž není možné nic detekovat (kromě případů, kdy je počátek zóny měření kontrolován laserovou závorou, což není časté).

Pracují na principu rozpoznání vozu (SPZ) kdy měří čas průjezdu konkrétně dlouhého měřeného úseku a díky tomu si snadno dopočítají vaši průměrnou rychlost. Není proto problém vjet do této zóny vysokou rychlostí, ale svůj průměr musíte později dorovnat rychlostí pomalejší. Hodnoty se dopočítají z vašeho vstupního a výstupního času do a z měřené zóny a nic se neděje.

V poslední době se tato varianta velice rozmohla a kamery se instalují v mnoha městech.

Jak se bránit?

– antiradary s GPS popř. GPS hlásiče, které vám přesně oznámí, kde je jaký měřený úsek, a včas vás na něj upozorní

Laserové “pušky”, Lidary

Jedná se o daleko zákeřnější způsob měření. Hlavně se jedná o délku času, za kterou se může měřící osoba dozvědět vaší rychlost.

Měření probíhá na základě laserového paprsku, kdy se měří vzdálenost od překážky (v tomto případě váš vůz) a na základě několika rychlých měření po sobě jdoucích si radar snadno spočítá vaší rychlost (díky rozdílu vzdáleností a času mezi měřením).

Než se člověk stačí rozkoukat, tak už vaší rychlost mají na displeji.

Jak se bránit?

antiradar vám oznámí, že jste měřeni laserem. V tu chvíli si ale odpočítejte jen sekundu až 2 a vaše rychlost již může být na displeji. Řešením je buď si dávat velký pozor, nebo využít navíc laserové rušičky

Indukční radary

Obdobně jako u kamer se jedná o systém bez možného elektronického odhalení na základě detekce. Přímo v silnici jsou zabudované v konkrétní vzdálenosti indukční smyčky, které na základě rozdílu časů u “narušení” těchto zón vypočtou opět vaši průměrnou rychlost.

Vždy je měřený jen velmi krátký úsek

Jak se bránit?

antiradary s GPS popř. GPS hlásiče, které vám přesně a včas oznámí indukční radar

Legislativa – antiradary

Radarové detektory nejsou v České republice zakázané – co není zakázané, je povolené…

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje. V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:

“(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen “antiradar”).”

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií…

Ve své podstatě se jedná jen o detekci rádiových vln. Radarový detektor nic nevysílá!

Ani na pevně instalované detektory se v tuto chvíli nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel.

Mimo území ČR může být použití tohoto zařízení, nebo již jen jeho samotná instalace do automobilu, zakázaná, postihnutelná. Před cestou do zahraničí se prosím seznamte dle místa s aktuální místně platnou a účinnou právní úpravou této problematiky.

Zakázané

– jsou různé odleskové materiály na SPZ, znemožňující vyfocení vozu (nebo natočení)
– zapnuté laserové rušičky – antilasery

Účinnost tohoto paragrafu i jeho praktická aplikovatelnost, například oproti laserovým rušičkám, je ovšem velmi sporná. Neznáme případ, kdy by bylo toto ustanovení použito, neboť jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná. Při použití námi dodávaných rušiček laserový radar nenahlásí žádnou chybu – spíše vše poukazuje na chybu obsluhy, které se pravděpodobně moc třese ruka nebo nedokáže automobil dostatečně zaměřit.

Každopádně je nutné napsat, že používáním zapnutého antilaseru je vozidlo z právního hlediska nezpůsobilé k provozu.

Mimo území ČR může být použití tohoto zařízení, nebo již jen jeho samotná instalace do automobilu, zakázána a postihnutelná. Před cestou do zahraničí se prosím seznamte dle místa s aktuální místně platnou a účinnou právní úpravou této problematiky.

Další informace

Na co si dát pozor? – Antiradary

Svět internetu je propletený spoustou klamných sdělení, která jsou důsledkem “mocenských” bojů o trh mezi hlavními evropskými distributory a po té následně distributory do ČR. Každý si zpívá tu svoji písničku jak je nejlepší a ten druhý, že je ten podvodník apod. Pokuste se oprostit od těchto informací a inscenovaných videí, které ve skutečnosti nic o ničem nevypovídají.

Do tohoto dále vstupuje spoustu e-shopů, které na evropský trh hrnou díky daleko lepší ceně americké verze radarových detektorů, které ale v žádném případě nejsou připravené pro detekci evropských radarů. Pásma, která se používají za “velkou louží”, se u nás naopak vypínají. Výsledkem používání takovýchto zařízení jsou permanentní rušáky a nedetekování nových frekvencí moderních evropských radarů.

A jak tedy na to? Dejte na osobní reference známých, kolegů, přátel …

Naše firma se snaží být na trhu naprosto nestranná. Nejsme dovozci žádného antiradarového zařízení ani příslušenství, ani žádné zařízení neupřednostňujeme z jiného důvodu, než jsou právě zpětné reference našich zákazníků na námi prodávané výrobky. Když se u některého časem prokáže, že neodpovídá vyšším standardům, tak toto zboží z nabídky vyřadíme. Umíme více značek a doporučíme vám pro vaše řešení tu nejsprávnější – nebojte se zeptat.

Naše firma prodává jen výrobky určené pro evropský trh.

Scroll to Top