Jak funguje kapacitní sonda paliva?

Monitoring strojového parku – hlavní provozní veličinou jsou pohonné hmoty (dále jen PHM), u strojového parku osazujeme bezkonkurenční kapacitní sondu s náklonoměrem a teploměrem, kde dopočítáváme teplotní roztažnosti, náklony nádrže a s přesností do 1% vyjadřujeme objem PHM v nádrži.

V případě krádeže při vypnutém motoru již zaznamenáváme od 1,5 litru a SMS zasíláme dle nastavení od 5 litrů. Při zapnutém klíčku vyjadřujeme úbytek jako náhlou nadspotřebu, tím je řešen i přepad, kdy dochází k náhlému úbytku během provozu stroje

(tím lze odhalit i případný problém na stroji, pokud se mu náhle změní spotřeba). Spotřeba je vždy rozdělena na konkrétní činnost (např. pojezd, nakládání, bagrování, prostoje, volnoběhy, atd.), zde lze vidět, jakým způsobem je stroj využit.

S naší přesností nelze mít větší rozdíly než okolo 1% z nádrže, což znamená při dolití do objemu nádrže 200 litrů PHM, která má objem 300 litrů, budou maximální rozdíly okolo 3 litrů PHM. V případě větších změn se opět jedná o krádeže během tankování.

K čemu je dobrý monitoring vozového parku?

Rozdělením spotřeb lze zjistit, provozní neefektivnost – prostoje a volnoběhy cca na strojích okolo 5-10 litrů PHM denně (zhruba 10% úspora PHM z měsíčního objemu na stroj).
Úbytky a krádeže během tankování nebo během jízdy z přepadu – bývá většinou okolo 150-200 litrů na stroj (zhruba 10-20% úspora PMH z měsíčního objemu na stroj).

Celková úspora se pak blíží až k 30% z objemu PHM.

Monitoring je samozřejmě doplněn o přehled GPS pozic, po kterých se vozidlo nebo stroj pohyboval a lze i zpětně až jeden rok vykreslit jeho trasy.

Dále je systém doplněn o další systémové alarmy např. odpojení sondy, odpojení hlavní baterie, odtah vozu a další, které si uživatel může sám nastavit, dle jeho potřeb.