Jak funguje kapacitní sonda paliva?

Monitoring strojového parku – hlavní provozní veličinou jsou pohonné hmoty (dále jen PHM), u strojového parku osazujeme bezkonkurenční kapacitní sondu s náklonoměrem a teploměrem, kde dopočítáváme teplotní roztažnosti, náklony nádrže a s přesností do 1% vyjadřujeme objem PHM v nádrži.

V případě krádeže při vypnutém motoru zaznamenáváme změnu již od 1,5 litru a SMS zasíláme dle nastavení od 5 litrů. Při zapnutém klíčku vyjadřujeme úbytek jako náhlou nadspotřebu, tím je řešen i přepad, kdy dochází k náhlému úbytku během provozu stroje

(tím lze odhalit i případný problém na stroji, pokud se mu náhle změní spotřeba). Spotřeba je vždy rozdělena na konkrétní činnost (např. pojezd, nakládání, bagrování, prostoje, volnoběhy, atd.), zde lze vidět, jakým způsobem je stroj využit.

S naší přesností nelze mít větší rozdíly než cca 1 % z maximálního objemu nádrže. Při kapacitě nádrže 300 litrů, budou maximální rozdíly okolo 3 litrů PHM. V případě větších změn se opět jedná o krádeže během tankování.

K čemu je dobrý monitoring vozového parku?

Rozdělením spotřeb lze zjistit, provozní neefektivitu – prostoje a volnoběhy cca na strojích okolo 5-10 litrů PHM denně (zhruba 10% úspora PHM z měsíčního objemu na stroj).
Úbytky a krádeže během tankování nebo během jízdy z přepadu – bývá většinou okolo 150-200 litrů na stroj (zhruba 10-20% úspora PMH z měsíčního objemu na stroj).

Celková úspora se pak blíží až k 30 % z objemu PHM.

Monitoring je samozřejmě doplněn o přehled GPS pozic, po kterých se vozidlo nebo stroj pohyboval. Lze také až jeden rok zpětně vykreslit jeho trasy.

Dále je systém doplněn o další alarmy jako například odpojení sondy, odpojení hlavní baterie, odtah vozu a další, které si uživatel může sám nastavit, dle jeho potřeb.